SABANCI HOLDİNG – 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI (DIR CUT)